fredag 11 mars 2011

Juholts olikhet kan vara en styrka
Jag gillar inte Håkan Juholts agerande mot  Mona Sahlin - även om det handlade om att betala för gammal ost. 
Men positivt för Socialdemokraterna kan vara att han blir en tydlig motpol till Reinfeldt. Politik, temperament, humor, retorik och utseende. 
Men om han är en solokörare, hur ska det då gå att samarbeta med flera av konkurrenterna till det jobb han med säkerhet får?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar