lördag 28 mars 2009

Över den farliga gränsen

Koncentrationen av koldioxid i världen ligger nu på 387 miljondelar, d.v.s. över det som vetenskapen anser vara en farlig gräns. Gränsen är 350 ppm.

Att då i Stockholms län satsa pengar på en ny gigantisk motorledstunnel för bortemot 30 miljarder, det är inte klimatsmart. Milt uttryckt. Det är svårbegripligt att besluta om en så negativ satsning samtidigt som Sverige som ordförandeland i EU ska försöka sy ihop en klimatöverenskommelse. Vilken trovärdighet har de svenska politikerna när de har sänkt sin bild av Sverige som ett miljöföredöme?

I och för sig var Sverige inte något miljöföredöme före Förbifartsbeslutet heller. Sverige har av Världsnaturfonden placerats på åttonde plats bland världens mest negativa miljöpåverkare, räknat per invånare. Bara sju är alltså värre än Sverige.

Det är tråkigt att majoriteten inte tar klimatproblematiken på allvar.
De investeringar som föreslås till kollektivtrafiken räcker inte. Pengarna från Förbifarten borde användas till nya spårsatsningar istället. Det är också ekonomiskt en god satsning.

Det är märkligt att en landstingsmajoritet – med ansvar för folks hälsa – ställer sig bakom en motorvägstunnel som leder till ökad bilism och ökad ohälsa.
www.askensten.comDetta är i dagsläget egentligen en testsida.
Min fungerande hemsida hittar du här: www.askensten.com

Åke Askensten
08-673 20 13

ake.askensten@comhem.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar