onsdag 16 december 2009

Carlgrens hälsofarliga tunnel döms ut


Citybanan som byggs här är däremot en klok  satsning.
Miljöminister Andreas Carlgren har beskrivit Förbifart Stockholm som en ”miljömotorväg”. Han har skakat av sig alla påpekanden om att även elbilar (som knappt finns) och etanolbilar ger upphov till hälsofarliga partiklar från vägbanan, däcken och bromsband m.m.
Om den f.d. motorvägsmotståndaren hinner titta i Svenska Dagbladet nere i Köpenhamn i dag ska han finna att Förbifart i dess planerade utformning döms ut av Stockholms miljöförvaltning och av självaste Vägverket.
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/dalig-luft-kan-forsena-forbifarten_3945945.svd
Nu får man tänka om och det innebär sannolikt att Förbifarten kommer upp i över 30 miljarder.
Bättre att tänka om ordentligt och istället satsa pengarna på miljöanpassad kollektivtrafik.
Men så mycket omtänkande, det är väl otänkbart?
Dec -09
ake.askensten@comhem.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar