tisdag 3 augusti 2010

S vill också förgröna och försköna

Av en artikel i Svenska Dagbladet (papperstidningen) 18 juli framgår att Socialdemokraterna vill anlägga grönska både både på tak och fasader. Utmärkt, bl.a. därför att det bidrar till att sänka sommartemperaturerna och minskar energibehovet för kylning. Det stämmer bra med Miljöpartiets kommunprogram så på den punkten är de båda partierna ense.
Jag vill påpeka att grönskan kan kombineras med med solfångare/solceller och kanske också med små vindsnurror. Nu finns det solceller på Kungliga Slottets tak. Slottet är en stenökenbyggnad som också borde ha grönska på taken.
Aug 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar