måndag 6 september 2010

Trafiksäkerhet - Stockholm sämre än Göteborg

Polisen gjorde nyligen hastighetskontroller på en del av de hundratusentals ställen i landet där oskyddade trafikanter rör sig. Drygt 10.000 fortkörare åkte fast i denna begränsade kontroll.
Trafiksäkerhetsorganisationen NTF konstaterar: En fotgängare som blir påkörd av en bil som håller 30 km i timmen överlever i 9 fall av 10. Men om bilen kör i 50 dör den gående i 9 fall av 10.
Detta är de flesta trafikpolitiker medvetna om. Men i Stockholms stadshus struntar man i det. TrafikOsäkerheten är stor i huvudstaden - Göteborg är mycket duktigare på att skydda gående och cyklister trafikanter.
I Stockholm är bilarna prioriterade. Ett exempel på detta är att man har 50 km i timmen på de mest olycksdrabbade gatorna medan det är 30 på en del lugnare gator. Om man verkligen vill minska olyckorna, varför har man då inte 30 också på de farligaste gatorna?
Till detta kommer de ansvariga myndigheternas mycket begränsade intresse för trafiksäkerheten. Det gäller nu framför allt statliga Trafikverket som har efterträtt nedlagda Vägverket. Investeringarna i säkerhet utgör bara en liten del av alla de miljarder som läggs på att öka biltrafikens framkomlighet. Vad säger detta om viljeinriktningen?
Sept 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar