lördag 11 september 2010

Våra äldre har blivit värdefulla

Våra pensionärer har varit en eftersatt grupp under många år. Nu är de nästan 1/4 av de röstberättigade och det har skapat nervositet här och var i partierna. Löftena har kommit  tätt och det har  framför allt handlat om att sänka skatten just för pensionärerna.
  Skattesänkningen är mycket viktig, både ekonomiskt och rättvisemässigt, om man anser att alla ska betala samma skatt vid samma inkomst. Budgivningen är ganska likartad. Men principiellt finns en viktig skillnad:  S, V och MP anser skattegapet  mellan pensionärer och förvärvsarbetande helt ska tas bort. Det anser däremot inte alliansen.
   Men straffskatten på pensionärer är bara den ena sidan av myntet. Det finns helt andra problem också, nämligen när det gäller vård och omsorg.
   Nu har de rödgröna kommit med ett intressant åtgärdspaket som man vill genomföra under 2011-014. Några exempel:
¤ Max 100 kr i timmen för hemtjänst.
¤ Bättre mat.
¤ Bättre tandvård
¤ Hemläkarbilar
¤ Lag mot felmedicinering.
¤ Höjt bostadstilllägg pensionärer med låg inkomst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar